Arwyr Ancora

Fersiwn Cymraeg o app Beiblaidd Guardians of Ancora yw Arwyr Ancora. Mae ar gael i lawrlwytho yn rhad ac am ddim. Lawrlwythwch heddiw!

Mae Scripture Union wedi rhyddhau ap Cymraeg arbennig i blant rhwng 7 a 13 oed, sef addasiad o Guardians of Ancora, ap sydd wedi ennill ei le fel y prif ap gemau Cristnogol i blant ledled y byd.

Mae’r ap yn cynnwys anturiaethau a gemau, sy’n tywys yr Arwyr i mewn i fyd y Beibl, gan eu cyflwyno i gymeriadau dychmygol fel Ffabiwla a’r Urddfeistr, sydd, yn eu tro, yn cyflwyno’r Arwyr i gymeriadau pwysig yn y Beibl. Trwy gwblhau tasgau arbennig mae gwobrau fel ffilmiau bonws i’w hennill.